pagina aangepast
12-6-2003

 

Montfoort


 

 

 
 
  Orgel Grote Kerk Montfoort    
  Orgel in de Nederlandse
Hervormde kerk van Montfoort
 
       
  Foto © Lia Verhoeff    

Dispositie 1904

Hoofdwerk   Bovenwerk  
Bourdon 16' Holpijp 8'
Prestant 8' Viox céleste 8'
Holpijp 8' Prestant 4'
Viola 8' Fluit 4'
Octaaf 4' Flūte harm. 4'
Fluit 4' Quintfluit 3'
Quint 3' Octaaf 2'
Octaaf 2' Vox humana 8'
Cornet disc. III    
Sexquialter II    
Mixtuur IV    
Trompet 8'    
Clairon 4'    
Aangehangen pedaal   Koppeling I-II

Dispositie 2002

Hoofdwerk   Bovenwerk  
Bourdon 16' Bourdon 8'
Montre 8' Prestant 4'
Bourdon 8' Flūte 4'
Prestant 4' Nazard 3'
Flūte 4' Doublette 2'
Nazard 3' Tierce 13/5'
Doublette 2' Cornet disc. III
Sexquialter II Cromhorne 8'
Fourniture V    
Cornet disc. V    
Trompette 8'    
Vox Humaine 8'    
Clairon bas 4'    
Koppeling I-II Tremblant  
       
Pedaal      
Sousbasse 16' Bombarde 16'
Flūte 8' Trompette 8'
Flūte 4' Koppeling I

Geschiedenis

-- Dit orgel is geen Kruse orgel en Kruse heeft het ook niet geplaatst. Toch heb ik de gegevens hier opgenomen, omdat in het boek "Utrechts Orgellandschap" (1979) van de heer B. Wisgerhof op pagina 107 wordt vermeld dat Kruse het in 1904 heeft geplaatst. Het zou voorheen in de Noorderkerk in Hilversum hebben gestaan. Bij de heringebruikname in 2003 werd mij zowel door de adviseur Jongepier als door de oud-medewerker van Vermeulen, de heer Wortman, verzekerd dat het door Vermeulen is geplaatst. Daarop heb ik de heer Wisgerhof gevraagd naar zijn bron inzake de plaatsing door Kruse. Ondanks de toezegging mij daarover te informeren heb ik die informatie nog niet ontvangen. Vooralsnog houd ik het dus op Mart Vermeulen.
   

1904

Meubelmaker/orgelhandelaar Vermeulen uit Woerden plaatst een oud orgel in een nieuwe orgelkas. Ook de balg, delen van de mechaniek, de frontpijpen en enkele registers dateren uit dit jaar. Hij verricht het werk voor ƒ 2.200.
1982 Adviseur Hans van der Harst meldt in zijn rapport dat het orgel waarschijnlijk van de orgelmakers De la Haye stamt, uit de late 18e eeuw. Het is zo goed als zeker van Vlaamse herkomst en een kloosterorgel geweest. De firma Verschueren uit Heythuysen voert een restauratie uit waarbij het orgel zoveel mogelijk wordt teruggebracht naar de originele staat en het Vlaamse concept. Voor de dispositie zie de situatie van 2002, behalve het pedaal, want dat blijft aangehangen.
2002 Al spoedig na de restauratie van 1982 werd opgemerkt dat het orgel toch niet van het type was dat paste bij de klassieke gemeentezang van Montfoort: het miste fundament, draagkracht. Nadat er in voldoende financiėle middelen was voorzien werd als adviseur Jan Jongepier aangetrokken en kreeg in 2001 dezelfde firma als in 1982 de opdracht het instrument in passende stijl uit te breiden met een 5-stemmig vrij pedaal. Daartoe is er aan de achterkant een stuk aangebouwd, maar aan de voorzijde heeft dit geen invloed gehad op de kas. Op 11 januari 2003 is het orgel onder grote belangstelling opnieuw in gebruik genomen. De beide vaste organisten van het orgel begeleidden de samenzang en adviseur Jan Jongepier liet de nieuwe mogelijkheden van het orgel horen. Het klankbeeld kenmerkt zich als slank en boventoonrijk.
     
  Bronnen: Lia Verhoeff en Erik Keijzer (voorzitter orgelcommissie/secretaris-kerkvoogd)
   
   
 
 

terug naar

Kruse, zijn werk

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 

 

 
 

terug naar

Kruse, zijn werk