pagina aangepast 6-8-2001

 

Hoorn (Terschelling)


 

 

 
 
 

Kruse-orgel Hoorn

 
 

Het Kruse-orgel in de Nederlands Hervormde kerk van Hoorn.

 
  Foto dhr. J. v.d. Hurk  

Oorspronkelijke dispositie

Prestant 8' Fluit d' amour 4'
Petit Bourdon 8' Quint 3'
Viool di Gamba 8' Octaaf 2'
Octaaf 4'    
Ventiel      
Manuaal C-f3 Aangehangen pedaal C-g0

Huidige dispositie

Prestant 8' Fluit d' amour 4'
Petit Bourdon 8' Quint 3'
Viool di Gamba 8' Octaaf 2'
Octaaf 4' Mixtuur  
Ventiel      
Manuaal C-f3 Aangehangen pedaal C-g0

Geschiedenis

1894

Uit G.A. Wumkes "Stads- en Dorpskroniek van Friesland" (deel 2: 1800-1900), waar op 17 juni 1894 staat vermeld: "Inwijding van een nieuw orgel (fabr. J.F. Kruse) te Hoorn op Terschelling door Ds. G.A. Wumkes".
 

  Bron: dhr. P.F. Dillingh

   
  Ds. G.A. Wumkes kwam op 1 april 1894 als predikant bij de Hervormde gemeente van Hoorn en gaf het kerkelijk leven een geweldige impuls. Daaruit vloeide de behoefte voort aan een orgel in de kerk. Hij ging informatie halen bij de orgelbouwer Hardorff in Leeuwarden en kreeg van diens schoonzoon J.F. Kruse een demonstratie op het door hem gebouwde orgel in de Huizumer kerk. Al enkele weken later werd er voor ƒ 3.500 in de kerk van Hoorn een Kruse-orgel geplaatst en ingewijd op 17 juni.
1954 De Fa. van Leeuwen uit Leiderdorp voerde een grote restauratie uit voor ƒ 4.300. Toen werd ook de electrische windvoorziening geplaatst.
1963 Bij de grote kerkrestauratie werd het orgel gedemonteerd en opgeslagen op de pastoriezolder.
1970 De Fa. Bakker en Timmenga uit Leeuwarden bouwde het orgel weer op, waarbij het ook een speciale behandeling kreeg tegen uitdroging.
 

Bron: Brochure 100 Jaar Orgel 1894-1994, aangeleverd door dhr. J. v.d. Hurk

   
 

Meer informatie over dit orgel is van harte welkom.

 
   
 
 

terug naar

Kruse, zijn werk

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 

 

 
   
 

terug naar

Kruse, zijn werk